محمد دانائی

درباره من

دکتر محمد دانائی
image

دانشیار گروه آموزشی الکترونیک @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محمد دانائی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای 1384 و 1386  و مدرک دکترای خود از دانشگاه صنعتی امیر کبیر همگي با درجه عالي دریافت کرد. او از سال 1391 استادیار رشته مهندسی برق، گروه الكترونيك در دانشگاه سمنان شده و در سال 1397 به مرتبه دانشیاری رسید. وي نویسنده و همکار نویسنده دو كتاب و بیش از 30 مقاله در مجلات معتبر انگليسي است. زمينه هاي پژوهشی فعلی او شامل ادوات نانوفوتونی، پلاسمونیک، اپتیک مجتمع، بلور فوتونی، دروازه های منطقی نوری و حافظه نوری مي شود....

محقق گوگل

Citation

388

h-index

12

i10-index

15

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1384-1380

كارشناسي

فردوسي مشهد

1386-1384

كارشناسي ارشد

فردوسي مشهد

1390-1386

دكتري

صنعتي اميركبير تهران

تجارب

از 1391 تاكنون

هيات علمي دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

1395-1397

معاون گروه الكترونيك

دانشگاه سمنان

مهارت ها

طراحي مدارهاي مجتمع CMOS

طراحي ادوات منطقي نوري

اولویت های پژوهشی

نانو فوتونيك

ادوات گرافني

بلورهاي فوتوني

پلاسمونيك

اپتيك مجتمع

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
طراحی طبقه تطبیق گر برای موج بر بلور فوتونی نور آهسته برمبنای تزویج گر سمتی
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز(2019)
9411119018, ^محمد دانائی*, ^پرویز کشاورزی
Wide-band low cross-talk photonic crystal waveguide intersections using self-collimation phenomenon
OPTICS COMMUNICATIONS(2019)
9411119003, 9411119020, ^محمد دانائی*
All-optical photonic crystal memory cells based on cavities with a dual-argument hysteresis feature
OPTICS COMMUNICATIONS(2019)
9411119020, ^محمد دانائی*, ^سعید محمدی
Design of low-cross-talk metal–insulator–metal plasmonic waveguide intersections based on proposed cross-shaped resonators
JOURNAL OF NANOPHOTONICS(2018)
^محمد دانائی*, علیرضا گراوند
Design and analysis of an optical full-adder based on nonlinear photonic crystal ring resonators
OPTIK(2018)
9611107003, ^محمد دانائی*, ^علی اصغر اروجی
Double and triple-wavelength plasmonic demultiplexers based on improved circular nanodisk resonators
OPTICAL ENGINEERING(2018)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
Design of a label-free photonic crystal refractive index sensor for biomedical applications
PHOTONICS AND NANOSTRUCTURES-FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS(2018)
^محمد دانائی*, 9411119014
Realization of single-mode plasmonic bandpass filters using improved nanodisk resonators
OPTICS COMMUNICATIONS(2018)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
MOSCAP Compensation of Three-Stage Operational Amplifiers: Sensitivity and Robustness, Modeling and Analysis
INTEGRATION-THE VLSI JOURNAL(2018)
^محمد دانائی*, 9311119008, ^مجتبی احمدیه خانه سر
Design of a Single-Mode Plasmonic Bandpass Filter Using a Hexagonal Resonator Coupled to Graded-Stub Waveguides
PLASMONICS(2018)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
Miniaturized microstrip dual-band bandpass filter with wide upper stop-band bandwidth
ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING(2018)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
Tunable compact microstrip dual‐band bandpass filter with tapered resonators
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2018)
9521107001*, سید محمد هادی موسوی, ^محمد دانائی, ^پژمان رضائی
Design of a high-bandwidth Y-shaped photonic crystal power splitter for TE Modes
International Journal Of Optics And Photonics(2018)
^محمد دانائی*, 9421107004, ^عباس دیدبان
Interface analysis of indium antimonide and passive layer in infrared detector and presenting a new structure to improve dark current
Superlattices and Microstructures(2018)
9311119005*, ^محمد دانائی
Photonic crystal double-coupled cavity waveguides and their application in design of slow-light delay lines
PHOTONICS AND NANOSTRUCTURES-FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS(2018)
^محمد دانائی*, 9411119020, ^سعید محمدی
Design of adjustable T-shaped and Y-shaped photonic crystal power splitters for TM and TE polarizations
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES(2017)
^محمد دانائی*, 9421107004, ^عباس دیدبان
ADJUSTABLE COMPACT DUAL-BAND MICROSTRIP BANDPASS FILTER USING T-SHAPED RESONATORS
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2017)
9521107001*, سید وهاب الدین مکی, سید محمد هادی موسوی, ^محمد دانائی, ^پژمان رضائی
Frequency Compensation of Three-Stage Operational Amplifiers: Sensitivity and Robustness Analysis
MICROELECTRONICS JOURNAL(2017)
9311119008, ^محمد دانائی*
Analysis and Design of Semiconductor Photonic Crystal Double Bandpass Filter for CWDM Systems
International Journal of Optics and Applications(2017)
لیلا حاج شاه ولدی, حسن کاتوزیان*, ^محمد دانائی
یک راهکار جدید برای کاهش جریان نشتی در کلید CMOS
مهندسی برق و الکترونیک ایران(2017)
9211119004, ^محمد دانائی*
Design and simulation of normally open and normally closed all-optical switches based on a photonic crystal triple-waveguide directional coupler
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2015)
محمد امین قماشی, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
Planar Double-Band Monopole Antenna with Photonic Crystal Structure
indian journal of science and technology(2015)
9111918003*, ^پژمان رضائی, ^محمد دانائی
Design of a high-transmission waveguide bend for Kagome photonic crystal lattice
OPTIK(2015)
الناز پیله ور, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
HIGH-TRANSMISSION THROUGH WAVEGUIDE BEND IN A KAGOME PHOTONIC CRYSTAL LATTICE
(2015)
الناز پیله ور, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
Hybrid cascode feedforward compensation for nano-scale low-power ultra-area-efficient three-stage amplifiers
MICROELECTRONICS JOURNAL(2013)
حمید امین زاده, ^محمد دانائی, Wouter A Serdijn
Simulation and Design of a Low Crosstalk Hexagonal Photonic Crystal Crossover Waveguide
Optics and Photonics Journal(2013)
الناز پیله ور, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
طرح یک فیلتر پهن باندپلاسمونیک جدید
ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما(2018-07-18)
9611119007*, ^محمد دانائی
طراحی یک فیلتر میانگذر پهن باند نوری بر پایهی بلورهای فتونی برای کاربردهای باند S در سیستم- های مالتی پلکس تقسیم طول موجی (WDM )
کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق(2017-07-21)
لیلا حاج شاه ولدی*, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
طراحی یک فیلتر میانگذر باند باریک مبتنی بر بلورهای فتونی برای کاربردهای مخابرات فیبر نوری (پنجره سوم)
کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق(2017-07-21)
لیلا حاج شاه ولدی*, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
طراحی سنسور فشار با استفاده از ساختارهای فوتونیک کریستال دو بعدی
چهارمین کنفرانس ملی فناور اطلاعات، مخابرات و کامپیوتر(2017-07-13)
9411917004*, ^محمد دانائی
وابستگی بیوسنسور فوتونیک کریستال به دما و تاثیر میکرو حفره در شناسایی مولکولهای زیستی
چهارمین کنفرانس ملی فناور اطلاعات، مخابرات و کامپیوتر(2017-07-13)
9411918004*, ^محمد دانائی, 9411918001
تجزیه و تحلیل آنتن پچ میکرواستریپ بر مبنای ساختارهای فوتونیک کریستال
چهارمین کنفرانس ملی فناور اطلاعات، مخابرات و کامپیوتر(2017-07-13)
9511918011*, ^محمد دانائی
Design And Simulation Of Infrared A Photonic Crystal Band Pass Filters For Fiber Optics Communication
بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2017-05-02)
لیلا حاج شاه ولدی*, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
Optimize parameters of new fabricated n-CdTe/p- CdTe solar cell
25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2017)(2017-05-02)
9411119020, ^سمانه شربتی*, ^محمد دانائی
فیلتر کاهنده-افزاینده با بازدهی و فاکتور کیفیت بالا مبتنی بر تشدیدگرهای حلقوی موازی در بلور نوری
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9311119002, ^محمد دانائی*
حسگر تشخیص سرطان سرویکال با استفاده از کریستال های فوتونی
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9411119014, ^محمد دانائی*
طراحی حسگر نوری پلاسمونیک برای تشخیص رطوبت
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9511119001, ^محمد دانائی
فیلتر کاهنده-افزاینده نوین مبتنی بر تشدیدگرهای حلقوی موازی در بلور نوری
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9311119002, ^محمد دانائی*
بهبود تطبیق امپدانس بین موجبر کریستال فوتونی و موجبر دی الکتریک
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9411119018*, ^محمد دانائی, ^پرویز کشاورزی
مبدل های لگاریتمی کارآمد برای کاربردهای پردازش سیگنال دیجیتال
چهارمین کنفرانس بین الملی در مهندسی برق و کامپیوتر(2017-01-12)
9411119015*, 9411119016, ^محمد دانائی
استخراج روابط مابین پارامترهای مداری به کمک الگوریتم ژنتیک چند هدفه در تقویت کننده های عملیلاتی دارای جبران سازی غیر خطی
سومین کنفرانس بین الملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق مکانیک مکاترونیک(2016-02-17)
9311119008*, ^محمد دانائی, ^مجتبی احمدیه خانه سر
Simulation and design of a photonic crystal triple waveguide directional coupler switch
International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices(2015-09-07)
محمد امین قماشی, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
Design improvement of photonic crystal directional coupler switch for reducing chip area
بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران(2015-05-10)
محمد امین قماشی, محمدامین قماشی, حسن کاتوزیان, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
افزایش کیفیت پاسخ خروجی مدار سنجش الکترونیکی در سنسور توموگرافی خازنی(ECT) بوسیله اعمال تکنیک بایاس معکوس بدنه در سوئیچ های CMOS مدارسنجش
دومین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام(2015-01-27)
^محمد دانائی
بهبود عملکرد و افزایش دقت رفتار مدار سنجش الکترونیکی در سیستم توموگرافی خازنی(ECT) با استفاده از سوئیچ های اصلاح شده
سومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت گاز پالایش و پتروشیمی(2014-12-30)
^محمد دانائی
طراحی مرجع باندگپ ولتاژ پایین با اصلاح انحنا مرتبه دوم
اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران معماری برق و مکانیک ایران(2014-12-18)
میترا دیبا, ^محمد دانائی, ^مجتبی احمدیه خانه سر
کاهش تزویج متقابل در آرای آنتن پچ با استفاده از سطوح انتخابگر فرکانس
سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2014-12-02)
^مجید افصحی, ^محمد دانائی
Pattern Reconfigurable Antenna with DNG Structure for WiMAX Applications
2014 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting(2014-07-06)
^پژمان رضائی, ^محمد دانائی
Improved Transmission for 60 Degree Waveguide Bend in Kagome Photonic Crystal Lattice
بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران(2014-05-22)
الناز پیله ور, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
طراحی خم موجبری با میزان عبور زیاد در شبکه ی بلور فوتونی کاگومه
بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران(2014-01-28)
الناز پیله ور, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
Group velocity enhancement analysis in photonic crystal coupled cavity waveguides
Asia Communications and Photonics Conference(2013-11-12)
لیلا سادات رحیمی فرد, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
تحليل و طراحي آنتن هاي كريستال فتوني و مايكرواستريپ درباند تراهرتز
دادرس جدي گلدهي محمودرضا(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود آثار غير ايده آل مدار سنجش الكترونيكي درسيستم توموگرافي خازني (ECT)
حسن زاده ناصر(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بهبود عملكرد مدارات توموگرافي الكتريكي خازني به روش سنجش ظرفيت خازني نوع AC
قربان ابراهيمي رضا(تاریخ دفاع: 1394/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدارات مرجع ولتاژ نوع بندگپ درتكنولوژي CMOS با ولتاژ تغذيه پايين
پورجاهد مهرداد(تاریخ دفاع: 1395/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كليدهاي نوري با استفاده از بلورهاي فتوني
براهيمي بهداد(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كيفيت جبران سازي تقويت كننده هاي عملياتي ولتاژ پايين مجتمع در تكنولوژيCMOS
رنجبركليبي اسماعيل(تاریخ دفاع: 1395/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين پارامترهاي سيستم فازي نوع دوم با استفاده از ماشين آموزش غايي بهبود يافته وخوشه بندي فازي
اردي خاني ميثم(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي يك دروازه منطقي با استفاده از بلور فوتوني
گراوند عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدارهاي تطبيق امپدانس براي موجبرهاي كريستال فوتوني
مظلوم تهراني فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش اثر همشنوايي در تقاطع‌هاي كريستال فوتوني
دانائي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي حسگرهاي تشخيص سرطان با استفاده از بلور نوري
كياني بهنام(تاریخ دفاع: 1396/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و شبيه سازي تاثير پارامترهاي لايه‌ي منفعل ساز بر مشخصه هاي الكترواپتيكي ديود اينديوم آنتيمونايد
خليلي بند پي سجاد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي فيلترهاي Add- Drop بر اساس ساختار بلورهاي فوتوني
مفتاحي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه‌سازي حسگر نوري پلاسمونيك جهت تشخيص ميزان گلوكز خون
نصيري سيدمحله اكرم السادات(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه‌سازي حسگر نوري پلاسمونيك جهت تشخيص ميزان گلوكز خون
نصيري سيدمحله اكرم السادات(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي يك نمونه سوئيچ نوري گرافني
ارمغاني سحر(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي يك نمونه سوئيچ نوري گرافني
ارمغاني سحر(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مبانی تحلیل تئوری و عددی بلورهای فوتونی
(2018-06-20)
طراحی و بهبود ساختارهای جاذب نور با استفاده از پدیده پلاسمون سطحی
(2018-07-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مدارهاي مجتمع نوري   (61 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : الكترونيك
مدارهاي الكتريكي 2   (51 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : الكترونيك
زبان تخصصي برق   (62 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : الكترونيك

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروي پارك سوكان، دانشگاه سمنان، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
danaie@semnan.ac.ir
+982331533760

فرم تماس