محمد دانائی

درباره من

دکتر محمد دانائی
image

دانشیار گروه آموزشی الکترونیک @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محمد دانائی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک را در دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای 1384 و 1386 و همچنین مقطع دکترای مهندسی برق-الکترونیک را در سال 1390 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران همگي با درجه عالي به پایان رساند. او از سال 1391 استادیار رشته مهندسی برق، گروه الكترونيك در دانشگاه سمنان شده و در سال 1397 به مرتبه دانشیاری رسید. وي نویسنده و همکار نویسنده دو كتاب و تعدادی مقاله در مجلات معتبر انگليسي و همایش های مختلف علمی است. زمينه هاي پژوهشی فعلی او شامل ادوات نانوفوتونی، پلاسمونیک، اپتیک مجتمع، بلور فوتونی، دروازه های منطقی نوری و حافظه نوری مي شود....

محقق گوگل

(1400/2/17)

استنادات

1011

h-index

21

i10-index

34

مؤلفین همکار

22

اسکوپوس

(1400/2/14)

استنادات

841

مقالات

74

h-index

17

مؤلفین همکار

47

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390-1386

دكتري

صنعتي اميركبير تهران

1384-1380

كارشناسي

فردوسي مشهد

1386-1384

كارشناسي ارشد

فردوسي مشهد

تجارب

از 1391 تاكنون

هيات علمي دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

1395-1397

معاون گروه الكترونيك

دانشگاه سمنان

مهارت ها

طراحي ادوات منطقي نوري

طراحي مدارهاي مجتمع CMOS

اولویت های پژوهشی

نانو فوتونيك

ادوات گرافني

بلورهاي فوتوني

پلاسمونيك

اپتيك مجتمع

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
A wideband and polarization-insensitive graphene-based metamaterial absorber
Superlattices and Microstructures(2021)
9711908004, ^محمد دانائی*, ^علی شهزادی
A highly sensitive tunable filter using hybrid 1-D photonic crystal and plasmonic MIM waveguide
OPTIK(2021)
سارا قلی نژاد شفق, حسن کاتوزیان*, ^محمد دانائی
Realization of a plasmonic optical switch using improved nano-disk resonators with Kerr-type nonlinearity: A theoretical and numerical study on challenges and solutions
OPTICS COMMUNICATIONS(2020)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
Design of a Refractive Index Plasmonic Sensor Based on a Ring Resonator Coupled to a MIM Waveguide Containing Tapered Defects
PLASMONICS(2020)
9611119007, ^مجید افصحی*, ^محمد دانائی
Design of photonic crystal horn antenna for transverse electric modes
OPTICA APPLICATA(2020)
9711908001*, ^محمد دانائی, ^مجید افصحی
Hollow-core graded index optical fiber refractive index sensor based on surface plasmon resonance
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2020)
9421107004, ^محمد دانائی*, ^عباس دیدبان
Analysis, design and simulation of MIM plasmonic filters with different geometries for technical parameters improvement
COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS(2020)
سارا قلی نژاد شفق, حسن کاتوزیان*, ^محمد دانائی
Hybrid all-optical infrared metal-insulator-metal plasmonic switch incorporating photonic crystal bandgap structures
PHOTONICS AND NANOSTRUCTURES-FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS(2020)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
All-Optical Plasmonic Switches Based on Asymmetric Directional Couplers Incorporating Bragg Gratings
PLASMONICS(2020)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
Compact and low-power all-optical surface plasmon switches with isolated pump and data waveguides and a rectangular cavity containing nano-silver strips
Superlattices and Microstructures(2020)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
Low cross-talk waveguide intersections for TE polarization using photonic crystals
OPTICS COMMUNICATIONS(2020)
9411119020, ^محمد دانائی*, ابراهیم دانائی
Compact Ultra-Wide Upper Stopband Microstrip Dual-Band BPF Using Tapered and Octagonal Loop Resonators
FREQUENZ(2020)
9521107001, ^محمد دانائی, ^پژمان رضائی*, ^علی شهزادی
Polarization controling approach in reconfigurable microstrip graphene-based antenna
OPTIK(2020)
9711908005, ^فرزاد توکل همدانی, ^پژمان رضائی*, 9711908002, ^محمد دانائی
Employment of cascaded coupled resonators for resolution enhancement in plasmonic refractive index sensors
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2020)
9611119007, ^محمد دانائی*, ^مجید افصحی
Design and analysis of a plasmonic demultiplexer based on band-stop filters using double-nanodisk-shaped resonators
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2019)
لیلا حاج شاه ولدی, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی*
Design of a High-Resolution Metal–Insulator–Metal Plasmonic Refractive Index Sensor Based on a Ring-Shaped Si Resonator
PLASMONICS(2019)
^محمد دانائی*, ^علی شهزادی
Design of a highly sensitive photonic crystal refractive index sensorincorporating ring-shaped GaAs cavity
OPTO-ELECTRONICS REVIEW(2019)
فاطمه رحمن زاده, ^محمد دانائی*, حسن کاتوزیان
Design of all-optical graphene switches based on a Mach-Zehnder interferometer employing optical Kerr effect
Superlattices and Microstructures(2019)
8812113001, 9521107001, ^محمد دانائی*
Size reduction of MIM surface plasmon based optical bandpass filters by the introduction of arrays of silver nano-rods
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES(2019)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
Tunable single-mode bandpass filter based on metal–insulator–metal plasmonic coupled U-shaped cavities
IET OPTOELECTRONICS(2019)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
Dual channel optical fiber refractive index sensor based on surface plasmon resonance
OPTIK(2019)
9421107004, ^محمد دانائی*, ^عباس دیدبان
بهبود عملکرد سلول خورشیدی کادمیوم تلوراید CdTe با لایه های بافر مختلف
پژوهش فیزیک ایران(2019)
^محمد دانائی*, 9521107001, 9521107004, 9511119019
Design of all-optical XOR and XNOR logic gates based on Fano resonance in plasmonic ring resonators
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2019)
9611107003, ^محمد دانائی*, ^علی اصغر اروجی
طراحی طبقه تطبیق گر برای موج بر بلور فوتونی نور آهسته برمبنای تزویج گر سمتی
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز(2019)
9411119018, ^محمد دانائی*, ^پرویز کشاورزی
All-optical photonic crystal memory cells based on cavities with a dual-argument hysteresis feature
OPTICS COMMUNICATIONS(2019)
9411119020, ^محمد دانائی*, ^سعید محمدی
Wide-band low cross-talk photonic crystal waveguide intersections using self-collimation phenomenon
OPTICS COMMUNICATIONS(2019)
9411119003, 9411119020, ^محمد دانائی*
Design of low-cross-talk metal–insulator–metal plasmonic waveguide intersections based on proposed cross-shaped resonators
JOURNAL OF NANOPHOTONICS(2018)
^محمد دانائی*, علیرضا گراوند
Design and analysis of an optical full-adder based on nonlinear photonic crystal ring resonators
OPTIK(2018)
9611107003, ^محمد دانائی*, ^علی اصغر اروجی
Double and triple-wavelength plasmonic demultiplexers based on improved circular nanodisk resonators
OPTICAL ENGINEERING(2018)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
Design of a label-free photonic crystal refractive index sensor for biomedical applications
PHOTONICS AND NANOSTRUCTURES-FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS(2018)
^محمد دانائی*, 9411119014
Realization of single-mode plasmonic bandpass filters using improved nanodisk resonators
OPTICS COMMUNICATIONS(2018)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
MOSCAP Compensation of Three-Stage Operational Amplifiers: Sensitivity and Robustness, Modeling and Analysis
INTEGRATION-THE VLSI JOURNAL(2018)
^محمد دانائی*, 9311119008, ^مجتبی احمدیه خانه سر
Design of a Single-Mode Plasmonic Bandpass Filter Using a Hexagonal Resonator Coupled to Graded-Stub Waveguides
PLASMONICS(2018)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
Miniaturized microstrip dual-band bandpass filter with wide upper stop-band bandwidth
ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING(2018)
9521107001, ^محمد دانائی*, ^پژمان رضائی
Tunable compact microstrip dual‐band bandpass filter with tapered resonators
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2018)
9521107001*, سید محمد هادی موسوی, ^محمد دانائی, ^پژمان رضائی
Design of a high-bandwidth Y-shaped photonic crystal power splitter for TE Modes
International Journal Of Optics And Photonics(2018)
^محمد دانائی*, 9421107004, ^عباس دیدبان
Interface analysis of indium antimonide and passive layer in infrared detector and presenting a new structure to improve dark current
Superlattices and Microstructures(2018)
9311119005*, ^محمد دانائی
Photonic crystal double-coupled cavity waveguides and their application in design of slow-light delay lines
PHOTONICS AND NANOSTRUCTURES-FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS(2018)
^محمد دانائی*, 9411119020, ^سعید محمدی
Design of adjustable T-shaped and Y-shaped photonic crystal power splitters for TM and TE polarizations
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES(2017)
^محمد دانائی*, 9421107004, ^عباس دیدبان
ADJUSTABLE COMPACT DUAL-BAND MICROSTRIP BANDPASS FILTER USING T-SHAPED RESONATORS
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2017)
9521107001*, سید وهاب الدین مکی, سید محمد هادی موسوی, ^محمد دانائی, ^پژمان رضائی
Frequency Compensation of Three-Stage Operational Amplifiers: Sensitivity and Robustness Analysis
MICROELECTRONICS JOURNAL(2017)
9311119008, ^محمد دانائی*
Analysis and Design of Semiconductor Photonic Crystal Double Bandpass Filter for CWDM Systems
International Journal of Optics and Applications(2017)
لیلا حاج شاه ولدی, حسن کاتوزیان*, ^محمد دانائی
یک راهکار جدید برای کاهش جریان نشتی در کلید CMOS
مهندسی برق و الکترونیک ایران(2017)
9211119004, ^محمد دانائی*
Design and simulation of normally open and normally closed all-optical switches based on a photonic crystal triple-waveguide directional coupler
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2015)
محمد امین قماشی, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
Planar Double-Band Monopole Antenna with Photonic Crystal Structure
indian journal of science and technology(2015)
9111918003*, ^پژمان رضائی, ^محمد دانائی
Planar Double-Band Monopole Antenna with Photonic Crystal Structure
indian journal of science and technology(2015)
9111918003*, ^پژمان رضائی, ^محمد دانائی
Design of a high-transmission waveguide bend for Kagome photonic crystal lattice
OPTIK(2015)
الناز پیله ور, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
HIGH-TRANSMISSION THROUGH WAVEGUIDE BEND IN A KAGOME PHOTONIC CRYSTAL LATTICE
(2015)
الناز پیله ور, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
Hybrid cascode feedforward compensation for nano-scale low-power ultra-area-efficient three-stage amplifiers
MICROELECTRONICS JOURNAL(2013)
حمید امین زاده, ^محمد دانائی, Wouter A Serdijn
Simulation and Design of a Low Crosstalk Hexagonal Photonic Crystal Crossover Waveguide
Optics and Photonics Journal(2013)
الناز پیله ور, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
Technical Characteristics Improvement of a Single-Mode High Q-Factor Plasmonic Filter with variations of Structural Parameters
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها / 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8)(2020-11-18)
سارا قلی نژاد شفق, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی, لیلا حاج شاه ولدی*
Design of a Tunable Plasmonic Filter with Ultra-high Q-Factor Based on Hexagonal Cavity
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها / 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8)(2020-11-18)
لیلا حاج شاه ولدی, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی, سارا قلی نژاد شفق*
Hybrid Photonic Crystal Cavity as a Sensitive Label-Free Biosensor
بیست و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران (ICEE 2019)(2019-04-30)
فاطمه رحمن زاده, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
طرح یک فیلتر پهن باندپلاسمونیک جدید
ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما(2018-07-18)
9611119007*, ^محمد دانائی
طراحی یک فیلتر میانگذر پهن باند نوری بر پایهی بلورهای فتونی برای کاربردهای باند S در سیستم- های مالتی پلکس تقسیم طول موجی (WDM )
کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق(2017-07-21)
لیلا حاج شاه ولدی*, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
طراحی یک فیلتر میانگذر باند باریک مبتنی بر بلورهای فتونی برای کاربردهای مخابرات فیبر نوری (پنجره سوم)
کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق(2017-07-21)
لیلا حاج شاه ولدی*, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
تجزیه و تحلیل آنتن پچ میکرواستریپ بر مبنای ساختارهای فوتونیک کریستال
چهارمین کنفرانس ملی فناور اطلاعات، مخابرات و کامپیوتر(2017-07-13)
9511918011*, ^محمد دانائی
طراحی سنسور فشار با استفاده از ساختارهای فوتونیک کریستال دو بعدی
چهارمین کنفرانس ملی فناور اطلاعات، مخابرات و کامپیوتر(2017-07-13)
9411917004*, ^محمد دانائی
وابستگی بیوسنسور فوتونیک کریستال به دما و تاثیر میکرو حفره در شناسایی مولکولهای زیستی
چهارمین کنفرانس ملی فناور اطلاعات، مخابرات و کامپیوتر(2017-07-13)
9411918004*, ^محمد دانائی, 9411918001
Optimize parameters of new fabricated n-CdTe/p- CdTe solar cell
25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2017)(2017-05-02)
9411119020, ^سمانه شربتی*, ^محمد دانائی
Design And Simulation Of Infrared A Photonic Crystal Band Pass Filters For Fiber Optics Communication
بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2017-05-02)
لیلا حاج شاه ولدی*, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
فیلتر کاهنده-افزاینده نوین مبتنی بر تشدیدگرهای حلقوی موازی در بلور نوری
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9311119002, ^محمد دانائی*
بهبود تطبیق امپدانس بین موجبر کریستال فوتونی و موجبر دی الکتریک
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9411119018*, ^محمد دانائی, ^پرویز کشاورزی
فیلتر کاهنده-افزاینده با بازدهی و فاکتور کیفیت بالا مبتنی بر تشدیدگرهای حلقوی موازی در بلور نوری
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9311119002, ^محمد دانائی*
حسگر تشخیص سرطان سرویکال با استفاده از کریستال های فوتونی
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9411119014, ^محمد دانائی*
طراحی حسگر نوری پلاسمونیک برای تشخیص رطوبت
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9511119001, ^محمد دانائی
مبدل های لگاریتمی کارآمد برای کاربردهای پردازش سیگنال دیجیتال
چهارمین کنفرانس بین الملی در مهندسی برق و کامپیوتر(2017-01-12)
9411119015*, 9411119016, ^محمد دانائی
استخراج روابط مابین پارامترهای مداری به کمک الگوریتم ژنتیک چند هدفه در تقویت کننده های عملیلاتی دارای جبران سازی غیر خطی
سومین کنفرانس بین الملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق مکانیک مکاترونیک(2016-02-17)
9311119008*, ^محمد دانائی, ^مجتبی احمدیه خانه سر
Simulation and design of a photonic crystal triple waveguide directional coupler switch
International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices(2015-09-07)
محمد امین قماشی, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
Design improvement of photonic crystal directional coupler switch for reducing chip area
بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران(2015-05-10)
محمد امین قماشی, محمدامین قماشی, حسن کاتوزیان, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
افزایش کیفیت پاسخ خروجی مدار سنجش الکترونیکی در سنسور توموگرافی خازنی(ECT) بوسیله اعمال تکنیک بایاس معکوس بدنه در سوئیچ های CMOS مدارسنجش
دومین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام(2015-01-27)
^محمد دانائی
بهبود عملکرد و افزایش دقت رفتار مدار سنجش الکترونیکی در سیستم توموگرافی خازنی(ECT) با استفاده از سوئیچ های اصلاح شده
سومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت گاز پالایش و پتروشیمی(2014-12-30)
^محمد دانائی
طراحی مرجع باندگپ ولتاژ پایین با اصلاح انحنا مرتبه دوم
اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران معماری برق و مکانیک ایران(2014-12-18)
میترا دیبا, ^محمد دانائی, ^مجتبی احمدیه خانه سر
کاهش تزویج متقابل در آرای آنتن پچ با استفاده از سطوح انتخابگر فرکانس
سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2014-12-02)
^مجید افصحی, ^محمد دانائی
Pattern Reconfigurable Antenna with DNG Structure for WiMAX Applications
2014 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting(2014-07-06)
^پژمان رضائی, ^محمد دانائی
Improved Transmission for 60 Degree Waveguide Bend in Kagome Photonic Crystal Lattice
بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران(2014-05-22)
الناز پیله ور, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
طراحی خم موجبری با میزان عبور زیاد در شبکه ی بلور فوتونی کاگومه
بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران(2014-01-28)
الناز پیله ور, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
Group velocity enhancement analysis in photonic crystal coupled cavity waveguides
Asia Communications and Photonics Conference(2013-11-12)
لیلا سادات رحیمی فرد, حسن کاتوزیان, ^محمد دانائی
تحليل و طراحي آنتن هاي كريستال فتوني و مايكرواستريپ درباند تراهرتز
دادرس جدي گلدهي محمودرضا(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود آثار غير ايده آل مدار سنجش الكترونيكي درسيستم توموگرافي خازني (ECT)
حسن زاده ناصر(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بهبود عملكرد مدارات توموگرافي الكتريكي خازني به روش سنجش ظرفيت خازني نوع AC
قربان ابراهيمي رضا(تاریخ دفاع: 1394/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدارات مرجع ولتاژ نوع بندگپ درتكنولوژي CMOS با ولتاژ تغذيه پايين
پورجاهد مهرداد(تاریخ دفاع: 1395/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كليدهاي نوري با استفاده از بلورهاي فتوني
براهيمي بهداد(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كيفيت جبران سازي تقويت كننده هاي عملياتي ولتاژ پايين مجتمع در تكنولوژيCMOS
رنجبركليبي اسماعيل(تاریخ دفاع: 1395/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين پارامترهاي سيستم فازي نوع دوم با استفاده از ماشين آموزش غايي بهبود يافته وخوشه بندي فازي
اردي خاني ميثم(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي يك دروازه منطقي با استفاده از بلور فوتوني
گراوند عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدارهاي تطبيق امپدانس براي موجبرهاي كريستال فوتوني
مظلوم تهراني فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش اثر همشنوايي در تقاطع‌هاي كريستال فوتوني
دانائي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي حسگرهاي تشخيص سرطان با استفاده از بلور نوري
كياني بهنام(تاریخ دفاع: 1396/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و شبيه سازي تاثير پارامترهاي لايه‌ي منفعل ساز بر مشخصه هاي الكترواپتيكي ديود اينديوم آنتيمونايد
خليلي بند پي سجاد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي فيلترهاي Add- Drop بر اساس ساختار بلورهاي فوتوني
مفتاحي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه‌سازي حسگر نوري پلاسمونيك جهت تشخيص ميزان گلوكز خون
نصيري سيدمحله اكرم السادات(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه‌سازي حسگر نوري پلاسمونيك جهت تشخيص ميزان گلوكز خون
نصيري سيدمحله اكرم السادات(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي يك نمونه سوئيچ نوري گرافني
ارمغاني سحر(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي يك نمونه سوئيچ نوري گرافني
ارمغاني سحر(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود مشخصات حسگرهاي زيستي پياده سازي شده بر مبناي پديده تشديد پلاسمون هاي سطحي
رحمتي يار مهديه(تاریخ دفاع: 1398/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش سرعت نور بر اساس ساختار پلاسمونيك پهن باند با حالت بهينه اعوجاج
مزداراني عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فيلتر تنظيم پذير مبتني بر گرافن بر اساس ساختار پلاسمونيك
بابائي مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي زيست حسگرهاي نوري مبتني بر ساختار هاي متناوب پلاسمونيك
قوامي حمزه كلائي حيدر(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بهبود ساختار سلول خورشيدي بر پايه CIGS
وحداني محسن(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، شبيه سازي و بهبود مشخصات حسگرهاي ضريب شكست بر پايه‌ي موجبرهاي فلزـ عايق ـ فلز
هداوند احسان(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بهبود عملكرد تزويجگرهاي جهتي مبتني بر اثر پلاسمون سطحي
سالم علي(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل، طراحي و بهبود مشخصات سوئيچ هاي نوري طيف فروسرخ بر مبناي پلاسمون‎هاي سطحي
خاني شيوا(تاریخ دفاع: 1399/04/25) ، مقطع : دكتري
طراحي و شبيه‌سازي يك نمونه حسگر دما با استفاده از ساختارهاي پلاسمونيكي
نجفوندي محسن(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مبانی تحلیل تئوری و عددی بلورهای فوتونی
(2018-06-20)
طراحی و بهبود ساختارهای جاذب نور با استفاده از پدیده پلاسمون سطحی
(2018-07-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
مدارهای مجتمع خطی اسلایدهای فصل دهم   (103 بار دانلود)
مدارهای مجتمع خطی اسلایدهای فصل نهم   (131 بار دانلود)
مدارهای مجتمع خطی اسلایدهای فصل هشتم   (108 بار دانلود)
مدارهای مجتمع خطی اسلایدهای فصل هفتم   (120 بار دانلود)
مدارهای مجتمع خطی اسلایدهای فصل ششم   (106 بار دانلود)
مدارهای مجتمع خطی اسلایدهای فصل پنجم   (99 بار دانلود)
مدارهای مجتمع خطی اسلایدهای فصل چهارم   (99 بار دانلود)
مدارهای مجتمع خطی اسلایدهای فصل سوم   (106 بار دانلود)
مدارهای مجتمع خطی اسلایدهای فصل دوم   (113 بار دانلود)
مدارهای مجتمع خطی اسلایدهای فصل اول   (105 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه پنجم و ششم   (294 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه دوم تا چهارم   (326 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه اول   (310 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه بیست و دوم   (165 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه بیست و یکم   (193 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه بیستم   (183 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه نوزدهم   (255 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه هجدهم   (257 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه هفدهم   (208 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه شانزدهم   (219 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه پانزدهم   (202 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه چهاردهم   (231 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه سيزدهم   (228 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه دوازدهم   (253 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه يازدهم   (245 بار دانلود)
کدهای متلب سیستم های مبدل داده   (180 بار دانلود)
اسلایدهای سیستم های مبدل داده بخش دوازدهم   (197 بار دانلود)
اسلایدهای سیستم های مبدل داده بخش یازدهم   (189 بار دانلود)
اسلایدهای سیستم های مبدل داده بخش دهم   (164 بار دانلود)
اسلایدهای سیستم های مبدل داده بخش نهم   (157 بار دانلود)
اسلایدهای سیستم های مبدل داده بخش هشتم   (181 بار دانلود)
اسلایدهای سیستم های مبدل داده بخش هفتم   (167 بار دانلود)
اسلایدهای سیستم های مبدل داده بخش ششم   (167 بار دانلود)
اسلایدهای سیستم های مبدل داده بخش پنجم   (166 بار دانلود)
اسلایدهای سیستم های مبدل داده بخش چهارم   (175 بار دانلود)
اسلایدهای سیستم های مبدل داده بخش سوم   (173 بار دانلود)
اسلایدهای سیستم های مبدل داده بخش دوم   (186 بار دانلود)
الکترونیک آنالوگ اسلایدهای فصل هشتم   (315 بار دانلود)
الکترونیک آنالوگ اسلایدهای فصل ششم   (288 بار دانلود)
الکترونیک آنالوگ اسلایدهای فصل هفتم   (261 بار دانلود)
اسلایدهای سیستم های مبدل داده بخش اول   (174 بار دانلود)
الکترونیک آنالوگ اسلایدهای فصل پنجم   (268 بار دانلود)
الکترونیک آنالوگ اسلایدهای فصل چهارم   (307 بار دانلود)
الکترونیک آنالوگ اسلایدهای فصل سوم   (308 بار دانلود)
الکترونیک آنالوگ اسلایدهای فصل دوم   (374 بار دانلود)
الکترونیک آنالوگ اسلایدهای فصل اول   (482 بار دانلود)
طراحی فیلترهای مجتمع اسلایدهای فصل پنجم   (173 بار دانلود)
طراحی فیلترهای مجتمع اسلایدهای فصل چهارم   (134 بار دانلود)
طراحی فیلترهای مجتمع اسلاید های فصل سوم   (129 بار دانلود)
طراحی فیلترهای مجتمع اسلایدهای فصل دوم   (198 بار دانلود)
طراحی فیلترهای مجتمع اسلایدهای فصل اول بخش سوم   (181 بار دانلود)
طراحی فیلترهای مجتمع اسلایدهای فصل اول بخش دوم   (148 بار دانلود)
طراحی فیلترهای مجتمع اسلایدهای فصل اول بخش اول   (176 بار دانلود)
طراحی فیلترهای مجتمع فایل های درسی   (183 بار دانلود)
طراحی فیلترهای مجتمع نمونه سوال   (165 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه دهم   (243 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه نهم   (244 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه هشتم   (235 بار دانلود)
مدارهای مجتمع نوری جلسه هفتم   (284 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
زبان تخصصی برق   (131 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق
فوتونیک   (163 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : الکترونیک
مبدل های داده مجتمع   (222 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : الکترونیک
آشنائی با مهندسی برق   (119 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق
مدارهاي مجتمع نوري   (345 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : الكترونيك
مدارهاي الكتريكي 2   (221 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : الكترونيك
زبان تخصصي برق   (252 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : الكترونيك

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروي پارك سوكان، دانشگاه سمنان، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
danaie@semnan.ac.ir
+982331533760

فرم تماس